wersja polskawersja angielska
recepcja konferencyjna
Business Service Galop Business Service Galop Business Service Galop Business Service Galop Business Service Galop Business Service Galop

Aktualności

LXXXII Zjazd Naukowy PTZ
20.09 - 22.09.2017, Poznań
www.forumzoowet.pl
Hematologia z bliska - praktyczne aspekty diagnostyki i terapii
30.09.2017
www.hematologiazbliska.pl
XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Rzeszowie "Rehabilitacja od narodzin do starości"
12.10 - 14.10.2017
www.ptreh.rzeszow.pl
Postępy w arytmologii i elektroterapii - warsztaty dla lekarzy praktyków
20.10 - 21.10.2017, Katowice
www.arytmologia-katowice2017.pl
V Polski Kongres Przedsiębiorczości
26.10 - 27.10.2017, Zielona Góra
www.kongres.przedsiebiorczosci.kongresy.com.pl
Konferencja ds Leczenia Chłoniaków i Białaczek u Dorosłych PALG - PLRG
06.11 - 07.11.2017
www.palg.kongresy.com.pl
42 Ogólnopolskie Dni Endoskopowe
17.11 - 18.11.2017, Katowice
www.endoskopia.katowice.pl
Śląskie Debaty Hematologiczne
24.11 - 25.11.2017, Chorzów
www.hematologia-chorzow.pl
VIII Konferencja Żywienie Zdrowie i Choroby
25.11.2017
www.zywienie.com.pl
48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
05.09 - 08.09.2018, Katowice
www.laryngologia-katowice2018.pl